Viimsi Teaduskoolis saab 2022/23 õppeaastal õppida 8 erineva õppekava alusel!

Viimsi Teaduskoolis avaneb septembris valik erinevaid õppekavasid. Eelkooliastmes (3-7 a.) avaneb üks õppekava – “Teaduse algkursus“, mille eesmärk on noores avastajas äratada huvi teadusmaailma vastu. Õppekava keskendub lihtsamatele katsetele, lapsega võib ringitunnis viibida ka lapsevanem. Algastmes (7-15 a.) on võimalik õppida “Elumatemaatika I” ja “Roheline bioloogia” õppekavadel. Huviala “Elumatemaatika I” õpetamisel keskendutakse päris elus vajamineva […]