Viimsi Teaduskoolis saab alates jaanuarist õppida viiel uuel õppekaval

Viimsi Teaduskoolis on õppeaasta saanud sisse võimsa hoo ning jaanuarist alustavad neli uut õpetajat õppetöö läbiviimisega uutel õppekavadel. Kõigi õppekavade täpse sisuga saab tutvuda Viimsi Teaduskooli kodulehel, samas leitavad ka õpetajate kirjeldused ning õppekavale registreerimise link Arno keskkonnas. Igal õppekaval on detsembris toimumas tasuta avatud eelregistreerimiseta tund, kuhu on oodatud lapsed koos vanematega. Kindlasti väärib märkimist, et vanusegrupid ei ole kivisse raiutud ning sobiva tausta ja motivatsiooni korral on võimalik osaleda ka väljaspool fookusgruppi paigutuva vanusegrupi esindajail.

7-15-aastastele õppuritele suunatud „Robootika I“ ja „Elufüüsika alused“ lisanduvad juba toimivale „Elumatemaatika I“ õppekavale. Õppekavad on suunatud reaal- ja loodusteaduste elulisele avastamisele, samuti õppuri loovuse ning probleemmõtlemise arendamisele ja koostöövõime parendamisele.

„Robootika I“ õppekava hoogustab õppurit huvituma robotitehnikast ning süvendada õppuri loov- ja raalmõtlemist praktiliste ülesannete kaudu. Õppekaval on esindatud nii mehaanika baasteadmiste omandamine, programmeerimise alused kui ka robootika alused. Õppekavale oodatakse õppima puuduva või vähese varase robootika kokkupuutega õppurit.

Praktilisele füüsikale keskenduva „Elufüüsika aluste“ õppekaval õppur lahendab elulises võtmes füüsikaprobleeme. Õppekava põimib endas füüsikat teiste distsipliinidega, võimaldades õppuril laiendada silmaringi ja saavutada valmisolek edasisteks õpinguteks erinevates loodusteadustega seotud valdkondades. Õppur saab ülevaate tänapäevasest füüsikalisest maailmapildist, astronoomia alustest, optika alustest ja elektriõpetuse baasteadmistest.

14-19-aastastele õppuritele on lisaks „Robootika II“ õppekavale lisandumas „Elumatemaatika II“ ja valdkondi põimiv „Moedisain I“. Õppekavad on suurepäraseks enesetäienduseks põhikooli viimastel aastatel või gümnaasiumis, sobides ka valikaineteks.

„Elumatemaatika II“ õppekavas keskendutakse matemaatika kasutamise oskuse arendamisele igapäevases elus. Huviala aitab matemaatikateadmisi õppurile lähemale tuua, sidudes erinevaid distsipliine matemaatilisse võtmesse. Õppekavasse kuuluvad tõenäosusteooria, statistilised analüüsid, arvutustarkvara kasutamine ja lihtsamates andmebaasides orienteerumine.

Edasijõudnud robootikahuvilistele mõeldud „Robootika II“ õppekavas keskendutakse füüsikalis-matemaatilises võtmes praktiliste probleemülesannete lahendamisele. Õppekava põimib endas praktilist robotitehnikat ja matemaatikat, võimaldades õppuril laiendada silmaringi ja saavutada valmisolek edasisteks õpinguteks mõlemas valdkonnas. Õppekava hõlmab sissejuhatust tänapäeva robootikasse, robotitehnilisi harjutusi reaalelu probleemide lahendamiseks ning automatiseerimise harjutusi ja kodurobootika praktilisi katsetusi.

Läbi loovuse isiklike võimete piire kompiva „Moedisain I“ õppekaval saab õppur õmblemiseks vajalikke praktilisi teadmisi ja oskusi. Huviala aitab õpilases kujundada oma isikupärast riietusstiili, kasvatada teotahet ning oskust oma tegevust praktikas eesmärgistada ning eesmärke ka saavutada. Õppur saab osa praktilistest ülesannetest õmblusdisainis ja -tehnoloogias.

Kes on Viimsi teaduskooli uued õpetajad?

„Robootika I“ ja „Robootika II“ õpetaja Kelly Olvi on robootika entusiast, kes hetkel töötab haridustehnoloogi ja informaatika õpetajana Viimsi Koolis. Kelly on robootikaga tegelenud aastast 2012 ning olnud seotud tihedalt nii robootikafestivaliga Robotex International kui ka võistluste sarjaga First Lego League, mistõttu on robootikaalaste teadmiste edasi andmine Kellyle igati loomuomane tegevus.

„Elumatemaatika II“ õpetaja Jelena Korotõts on mitmekülgse tarkvaraarendaja ja ärianalüütiku taustaga matemaatikahing. Jelena eesmärk on iga õpilane panna rõõmu tundma arvude maailma mitmekesisuse ja lõputute võimaluste üle.

„Elufüüsika aluste“ õpetaja Iti-Kärt Lehtmets on ökoloogia ja analüütilise keemia taustaga spordifanaatik, kes hetkel toimetab nii Viimsi Koolis füüsika õpetajana kui ka Kalevi Jalgrattakoolis treenerina. Itit võlub füüsika selgitamine läbi katselise tegevuse, mis sageli on värviline ja silmipimestavalt efektne.

„Moedisain I“ õpetaja Katri Randma on tulihingeline käsitöö- ja moehuviline, kelle fookus on aastaid püsinud õpilaste motiveerimisel ja arendamisel elurõõmsateks ühiskonnaliikmeteks. Katri eesmärk on sütitada igaühes elukestev huvi eneseteostuse ja -väljenduse vastu.

Õppetöö ajakava:

„Robootika I“: teisipäeviti kell 16.00-17.30 ruumis 228 alates 17. jaanuarist.

„Robootika II“: teisipäeviti kell 17.45-19.15 ruumis 228 alates 17. jaanuarist.

„Elumatemaatika II“: reedeti kell 17.00-18.30 ruumis 217 alates 13. jaanuarist (esimene kohtumine veebis).

„Elufüüsika alused“: kolmapäeviti kell 16.00-17.30 ruumis 135 alates 11. jaanuarist (esimene kohtumine ekskursioonina).

„Moedisain I“: kolmapäeviti kell 17.00-18.30 ruumides 237 ja 238 alates 18. jaanuarist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *