Uuest aastast algab koolitus „Kuidas kodustada robotit”

19.jaanuaril 2023.a. algab Viimsi Teaduskoolis koolitus „Kuidas kodustada robotit”. See on arutelu

vormis koolitus kõrgtehnoloogiast inimese eesmärkide teenistuses. Millised on tipptehnoloogiale, nagu robot, vajalikud tingimused? Mis saab siis, kui neid nõudeid ignoreeritakse?

Koolitus toimub moodulitena neljap eviti, 17:30-19:00. Igas moodulis käsitletakse erinevat alateemat.

Moodulite ajakava ja teemad on järgmised:

19. jaan 1. moodul. Töökoht. Tutvumine. Sissejuhatus. Heaperemehelik suhtumine töökohta (gemba). 5S.

26. jaan 2. moodul. Organisatsiooni eesmärgid. Organisatsiooni eesm rkide m testamine ja töötajate kaasamine. Kuidas mõõta ettevõtte ja protsesside tulemuslikkust?

02. veebr 3. moodul. Rühmatöö. Väikerühmatöö organisatsiooni arendamise tugisambana.

09. veebr 4. moodul. Ületootmine protsessis. Kas suurtes kogustes protsessivarud on hea või halb? Milline on nende mõju toodete tarneajale? Nipid protsessivarude vähendamiseks: väikepartiid, lõimitud tootmisprotsess, erinevaid tooteartikleid vaheldumisi. Tootmisvoo ühtlustamine ja tasandamine. JIT – valmistada vaid neid tooteid, selles koguses ja selleks ajaks kui on tellitud.

16. veebr 5. moodul. Tootevahetused. Mõisted SMED, tootevahetuseaeg, sisemine tootevahetuseaeg, välimine tootevahetuseaeg.

02. märts 6. moodul. Protsesside parendamine. Erinevad analüüsitasemed: Value Stream Mapping (VSM), tegevuste analüüs, liigutuste analüüs (MODAPTS). Horisontaalne kaizen, vertikaalne kaizen. Protsesside analüüs ja parendamine laovad vundamendi tööprotsesside automatiseerimisele.

09. märts 7. moodul. Jälgimisvajaduseta tootmine. Kas töötaja, kes seisab automaatrežiimil töötava seadme kõrval ja “jälgib”, teeb tööd? Seadmete täiustamine iseseisvaks tööks. Iseseisva töövõimekuse testimine. Rohkema kui ühe töömasina opereerimine sama töötaja poolt.

16. märts 8. moodul. Seostatud tootmine. Tootmise “silotornid”: näiteks mehhaanikat  koda, keevitustsehh, värvimistsehh jne. Millised on näited teistest tööstusharudest? Tööoperatsioonide korraldamine vastavalt protsessikulule. Järgnev operatsioon on klient. Eelneva ja järgneva operatsiooni kahepoolne kokkulepe tellimuse kvaliteedi osas. Millised on näited erinevates tööstusharudes? Millised on näited nö kontoris?

23. märts 9. moodul. Seadmete ja muu tehnika hooldamine. “Hoia masinad töös senikaua, kuni nad katki lähevad.” ?! Ennetav hooldus (EH), sh operaatorhooldus. Tootmistsehhi ja hooldusinseneride koostöö. “5 miksi?”-tehnika probleemilahenduseks ja veaanalüüsiks. 3 pahet seadmete hooldamisel: vale puhastamine, vale  litamine, vale kasutamine. Seadmete hooldamise standardprotseduurid (SP). OEE = kasutatavus x tootlus x kvaliteet.

30. märts 10. moodul. Kvaliteet. Esiteks, järgnev operatsioon on eelnevale klient ning protsessis tohivad edasi liikuda üksnes kvaliteetsed tooted. Teiseks, tootekvaliteeti peavad kontrollima operaatorid ise, mitte nö kvaliteedikontrolliosakond. Iga töötaja peab tundma defektide analüüsi meetodeid. Lean ja Six Sigma erinevus selles vallas. Vajadusel tuleb seisata töö tervel tootmisliinil, kuni on selgunud defekti algpõhjus. Poka-yoke.

06. apr 11. moodul. Tarnijate arendamine. Tellimuse täitmise protsess alates toormaterjalist kuni lõpptarbijani. “Kohtle oma tarnijaid nagu oma ettevõtte üksusi” – mida see tähendab? Millised on tulemused või tagajärjed?

13. apr 12. moodul. “Töö” mõiste protsessis ja “mitte-töö” kõrvaldamine. Mis on “töö”? Näiteid tegevustest, mis ei ole “töö”. Mõisted muda, muri ja mura.

20. apr 13. moodul. Töötajate võimustamine parenduste tegemiseks, mitmekülgsed oskused ja risttreening. Arutelu sellest, mis ajendab inimesi tegelema pideva parendamisega. Mis motiveerib tegema asju, mis on kasulikud mitte üksnes endale, vaid oma töörühmale, üksusele ja tervele organisatsioonile? Mis sellist tegevust soodustab ja mis pärsib? NB! kaizen’ põhimõte on, et parendusi tehakse ametliku tööaja kestel. Töötajate väljaõpe.

27. apr 14. moodul. Tootmise planeerimine. Tootmise planeerimisest ERP-ga ja ERP-ta. Kanban. Kõige eelnevalt käsitletu mõjust võimele täita tellimusi õigeaegselt.

04. mai 15. moodul. Infotehnoloogia kasutamisest tootmises (CIM). Võimekusest luua ise konkurentsieelist andvat tehnoloogiat. Terve organisatsiooni, nii tootmisüksuse kui nö kontori tasakaalustatud arendamise vajalikkusest.

11. mai 16. moodul. Tööjõu plaanimine, energia ja materjalide säästmine. Tasakaalus, stabiilse tööprotsessi ja mitmekülgsete oskustega töötajate korral on lihtne plaanida tööjõuvajadust! Energia ja materjalide säästmine on igavesed teemad. Näiteid erinevatest tööstusharudest.

Koolitusel esitatakse näiteid nii edukast kui ebaedukast koostööst robotitega ning praktilisi nippe ja tehnikaid inimese-roboti koostöö parendamiseks.

Loe koolituse kohta lähemalt siit.

Koolitaja Kadri Kristjuhan-Ling on kahekümne aastase tööstuskogemusega asjatundja, kelle kogemuste pagasisse kuuluvad nii tööstuse automatiseerimine kui töökorralduse ja juhtimise parimad praktikad. Kadri on saanud eriväljaõppe lean-meetodites. Loe koolitaja kohta lähemalt siit.

Registreeri koolitusele siin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *