Silver Fokin

Silver on erialalt ajaloolane ning kasvanud üles ürgse Hiiumaa looduse keskel. Vabal ajal meeldib talle liikuda palju värskes õhus, tegutseda Kaitseliidus või avastada mõnda põneva minevikuga paika.

Viimsi Teaduskoolis toimetab Silver Väitluse aluste õpetajana ning koordineerib üldhariduskoolidele ja -lasteaedadele pakutavaid haridusprogramme. Silver on ka aktiivne liige projekti „Noorte edu toetuseks: võimekus lõimida mitteformaalses õppes omandatut formaalharidusse” koosloome töögrupis.