Viimsi Visioonipäev

Aprillikuu esimesel laupäeval ootab Viimsi vald kõiki viimsilasi osalema Viimsi Visioonipäeval, et arutleda ja kaasa rääkida valla pikaajalise arengustrateegia väljatöötamise protsessis. Tule ka Sina ja leiame koos ühise nägemuse Viimsist aastal 2045!

Visioonipäeva raames leiab aset ka noortekonverets #nooredviimsist, mis on mõeldud 13-19-aastastele noortele ning mille fookuses on ettevõtlikkus ja osalus ühiskonnas.

Ettevõtlikkusest ja ettevõtlikuks nooreks kujunemisest kõneleb nooretele Viimsi noortevolikogu liige ja õpilasfirma @mariepokaal asutaja Hedvig Kaing.

Maailmaparandamisest ja sellest, kuidas arendada kogukonnaliikmete ettevõtlikkust räägib Impact Day kaasasutaja Merili Ginter.

Lisaks on noortel võimalus osaleda paneelarutelus: mida tähendab olla viimsilane täna ja tulevikus.

#nooredviimsist päeva juhib ja arutelu modereerib Roger Tibar.

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine aadressil www.viimsi.ee/visioonipaev.


Kõik on kutsutud ja oodatud!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *